Internet   Website 

Latest Updates


Dadashri
પવિત્ર ભૂમિમાં જો ત્યાંના આચાર-વિચાર ના પાળે તો જબરજસ્ત બંધન કરે. નર્કગતિ બાંધે !
~ દાદા ભગવાન
(Aptasutra # 1711)
In a place of purity, if one does not follow the conduct of that place, there will be tremendous (karma) bondage. He will bind a life in hell!
~ Dada Bhagwan
(Aptasutra # 1711)
यदि पवित्र भूमि पर वहाँ के आचार-विचार का पालन नहीं किया जाए तो ज़बरदस्त बंधन होता है। नर्कगति बाँधता है!
~ दादा भगवान
(Aptasutra # 1711)

Today's EnergizerPrevious Energizers


Recent Satsangs107th Janma Jayanti Morning Part-1 - 09-Nov-2014 (Gujarati)
Video         Audio
107th Janma Jayanti Morning Part-2 - 09-Nov-2014 (Gujarati)
Video         Audio
107th Janma Jayanti Morning Part-1 - 08-Nov-2014 (Gujarati)
Video         Audio
107th Janma Jayanti Morning Part-2 - 08-Nov-2014 (Gujarati)
Video         Audio
107th Janma Jayanti Evening Part-1 - 08-Nov-2014 (Gujarati)
Video         Audio
Load More ...

Video GalleryLoad More ...

Web TV


00:00
Paap Punya Gnanini Drashtie Part-05
00:58
Glimpses - Pujyashri USA 2007
01:00
100th Janma Jayanti Satsang Part-14
01:25
100th Janma Jayanti Satsang Part-15
01:49
Glimpses - Simandhar Swami Bhakti
01:58
Promo - Satsang.org (Gujarati)
02:00
USA GP LA Part-06
02:29
USA GP LA Part-07
02:52
Glimpses - Niruma's 4th Punyatithi
03:00
Aptavani-6 Parayan Part-07
03:50
Glimpses - SanJose GP
03:59
Glimpses - Informal Time in Pune-USA
04:00
Shuddhatma Jovani Drashti Part-02
04:46
Glimpses - SanJose GP
04:55
Glimpses - Indore Pratishtha 2007
05:00
Sansarma Sukh Sadhay Sevathi Part-01
05:55
Glimpses -Trimandir Documentary
06:00
Aptavani-12(P) Parayan Part-12
06:01
Glimpses -Trimandir Documentary
06:07
Glimpses - Indore Pratishtha 2007
07:00
Aarti Vidhi
07:59
Promo - Dadabhagwan Egroup (Gujarati)
08:00
Suvarn Prabhat (Pujya Niruma) Part-33
08:47
Promo - Dadabhagwan Egroup (Gujarati)
08:49
Glimpses - Indore Pratishtha 2007
08:56
Glimpses - Spain Tour 2007
09:00
Paap Punya Gnanini Drashtie Part-06
09:56
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi...
10:00
100th Janma Jayanti Satsang Part-16
10:25
100th Janma Jayanti Satsang Part-17
10:49
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi...
10:54
Glimpses - Sarvasva Amaru Arpan
11:00
USA GP LA Part-08
11:20
USA GP LA Part-09
11:49
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi...
11:54
Glimpses - Akramvignan worldwide
12:00
Aptavani-6 Parayan Part-08
13:01
Shuddhatma Jovani Drashti Part-03
13:37
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi...
13:42
Glimpses - Akramvignan worldwide
13:49
Glimpses - Spain Tour 2007
13:54
Glimpses - Dadai Bhakti
14:00
Sansarma Sukh Sadhay Sevathi Part-02
14:53
Glimpses -SanJose Gurupurnima
15:00
Aptavani-12(P) Parayan Part-13
16:11
Aptavani-9 Parayan Part-23
17:12
Glimpses - Pujya Deepakbhai's Daily Life
17:13
Aptavani-10(P) Parayan Part-23
18:04
Gnanj Sachi Samajan Ape Part-02
18:55
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
19:00
U.K.Shibir Lobh Part-01
19:50
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
19:56
Glimpses - NamaskarVidhi
20:00
Nihalo Dadane Part-17
20:49
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
20:55
Glimpses - Kids Bhakti for Niruma
21:00
Ahankaar Nu Rakshan Upraanu Part-02
21:52
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
21:58
Glimpses - Pujya Deepakbhai's 39th Gnanday
22:00
Bal-yuva Mateni Sanskaar Sinchan Shibir Part-20
22:51
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
22:57
Glimpses - Andhara Koti Varshna...
23:00
Suvarn Prabhat (Pujya Niruma) Part-33

Books • आप्तवाणी-२
 • ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର (Self Realization in Oriya)
 • पति-पत्नी चा दिव्य व्यवहार
 • आई-वडील आणि मुलांचा व्यवहार
 • Die Wissenschaft von Karma
 • Die makellose Sicht
Load More ...

DadavaniNovember   2014
Hindi
मैत्रीपूर्ण संबंध, विवाहित जीवनमें
November   2014
English
Friendship in Married Life
November   2014
Gujarati
મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો લગ્નજીવનમાં
October   2014
Hindi
सत्संग का माहात्म्य
October   2014
English
The Importance of Satsang
October   2014
Gujarati
સત્સંગનું માહાત્મ્ય
Load More ...

Audio Books • મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો લગ્નજીવનમાં (November 2014)

 • સત્સંગનું માહાત્મ્ય (October 2014)

 • ઘરમાં ક્લેશ મિટાવવાની કળા (September 2014)

 • ગુરુ-શિષ્ય

 • ત્રિમંત્ર

 • દાદા ભગવાન કોણ ?

Load More ...

Satsang ScheduleSatsang By Aptaputra in Bangalore, India
Sunday
23
November


Address :
Oswal Bhavan, West Cord Road, off Magadi Road Rajajinagar.
Bangalore Karnataka India
Contact Information
9590979099
Satsang By Aptaputra
Sun 23 Nov
09:30 - 11:30
Satsang By Aptaputra in Kanpur, India
Sunday
23
November


Address :
Gujarat Bhavan
Kanpur Uttar Pradesh India
Contact Information
9452525981
Satsang By Aptaputra
Sun 23 Nov
10:00 - 12:00
Satsang By Aptaputra in Bangalore, India
Sunday
23
November


Address :
Umiya Bhavan, Shri Patidar Pariwar Samaj, #980, Service Rd, RPC Layout, Vijaynagar 2nd Stage,
Bangalore Karnataka India
Contact Information
9590979099
Satsang By Aptaputra
Sun 23 Nov
16:00 - 18:30
Load More ...

Dada's World


1000 people took gnan in VeravalVideo.....https://www.facebook.com/video.php?v=1590014841221397
A special arrangement was made for Pujyashree to visit sasan gir lion sanctuary. It was very heart touching to see how the staff there were taking care of animals(lions, panther and others), how they are given almost same medical treatments as human (x-ray, ultrasound machine for kidney stone, etc), state of art rescue center. It was fun to hear amazing insights about their behaviour. Video in slow motion of panther being released. https://vimeo.com/112298679Awesome photos and video of visithttps://www.storehouse.co/stories/o1763-visit-to-sasan-gir
2500 people took gnan in rajkot. https://www.facebook.com/video.php?v=1588447348044813
1500 people took gnan in Jamnagar. Video....https://www.facebook.com/video.php?v=1587375458152002
27 jain sadhumaharaj and sadhviji took gnan with lot of reverence to Dada. 
Janmjayanti Sewarthi Amazing Experiences: 2800'Sewarthi comprising of young from age 5 to old age 75, parents wIth baby of 9 Month etc gave sincere sewa of 14-16 hours daily for 5 days. Average daily 50000 people were visiting Dada janmjayanti. Which was kind of record. The people of gandhidham and kutch embraced Dada janmjayanti very heartily  WHenever any difficulties were coming rather than using any vikalp we as team used to do asim jay jay kar ho and we could see Difficulties vanIshed in thin air. The massive ground where we celebrated janmjayanti is owned by KPT  who have in their history never gave this ground to anybody for such uses. We Just prayed to Dada and went for application and to our amazement they put aside all their criteria and right away gave their approval. Every night because of my old age(60+ lady Mahatma) i used to think that today I was able to do sewa but tomorrow I will not be able to go to ground for sewa but to my surprise in the mOrning my body ache went ...
3750 people took gnan in gandhidham in presence of 15000+ Mahatma 
Awesome opening ceremony at Gandhidham https://www.storehouse.co/stories/o60xb-107-janmjayanti
Dada Janmjayanti in Gandhidham : because of possible Cyclone attack entire preparation (almost 90% was complete) was brought to zero. Started again yesterday from scratch with unparalleled dedication of mahatma.https://www.facebook.com/dimplebhai/posts/10204937901228178Time lapse video : Mahatma doing darshan of pshree who was going to Gandhidham for JJ from simandhar city. . It took approx 7 minutes to come out of city from vatsaliya.https://www.facebook.com/video.php?v=1583761255180089Time lapse video : Sewarthi mahatma (with their utmost devotion completed mammoth work for JJ in record break time) doing darshan when pshree arrived at ground. It took 7 minutes to go around in car.https://www.facebook.com/video.php?v=1583761928513355Gandhidham mahatma welcoming pshree on his arrival at homehttps://www.facebook.com/video.php?v=1583765565179658Exclnt gnanvidhi exp  : in my 55 years only 2 days I didn't eat non-vegetarian-day my parents died. But now I hv decided I will never eat. I also...

Photo Gallery


Load More ...

GnanvaniLoad More ...

Akram YouthOctober   2014
Gujarati
ઉંચું તપ કયું ?
October   2014
English
Ultimate Penance
September   2014
Gujarati
દુનિયામાં ચમત્કાર જેવું કઈ છે?
September   2014
English
Is there anything in this world known as Miracle?
August   2014
Gujarati
આને જબરાઈ કહેવાય કે નબળાઈ?
August   2014
English
Is this Strength or Weakness?
Load More ...

Bhakti PadoLoad More ...

Gnan ExperiencesLoad More ...

SamayikLoad More ...

EventsLoad More ...

TV ProgramsSatsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
07:30 AM To 08:00 AM
Australia
Hindi

Satsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
10:00 AM To 10:30 AM
Australia
Hindi

Satsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
08:00 AM EST To 08:30 AM EST
Canada
Hindi

Load More ...

Akram ExpressNovember   2014
Hindi
वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामी भगवान
November   2014
Gujarati
વર્તમાન તીર્થંકર શ્રી સીમંધર સ્વામી ભગવાન
November   2014
English
The Current Living Tirthankar-Shree Simandhar Swami
October   2014
Hindi
असल बलवान
October   2014
Gujarati
ખરો બળવાન
October   2014
English
Real Strength
Load More ...

Contact UsAdalaj, Adalaj, Gujarat, India
Address
Gigantic Hall, Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway.
Adalaj - 382421
Gujarat
India
Contact Info
079-39830400
[email protected]
Timings
Everyday, 8:00 to 9:00
Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India
Address
Mother'S School, Nr. Mangalmurti Society, Vasna Road, Vadodara
Vadodara - 390021
Gujarat
India
Contact Info
9909534869
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Amraiwadi, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Opp.Ramji Mandir, 15/16 Aakruti Soc. Amraiwadi Vastral Road.
Ahmedabad - 380026
Gujarat
India
Contact Info
9825416311
Timings
Friday, 20:30 to 22:00
Amravati, Amravati, Maharashtra, India
Address
Moto Compound, Nr. Vidarbha Tyre, Morshi Road
Amravati - 444601
Maharashtra
India
Contact Info
9422915064
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Amreli, Amreli, Gujarat, India
Address
Jubilee Dharamshala, Station Road.
Amreli - 365601
Gujarat
India
Contact Info
9426985638
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Amroli, Amroli, Gujarat, India
Address
3, Shantivan Society, Chhaprabhatha road, Amroli.
Amroli
Gujarat
India
Contact Info
9824750117
Timings
Thursday 9.30 - 11 pm
Anand, Anand, Gujarat, India
Address
Ranchhodji Temple, Opp. Pramukh Mall, Goya Talav, Anand
Anand - 388001
Gujarat
India
Contact Info
9898026589
Timings
Sunday, 16:00 to 18:30
Andheri (E), Mumbai, Maharashtra, India
Address
Hemanshu Classes,Amarapt., Gr. Fl. Telly Gally, Near Imperial Hotel, Andheri-E.
Mumbai - 400069
Maharashtra
India
Contact Info
9322276814
Timings
Sunday, 18:00 to 20:30
Andheri (W), Mumbai, Maharashtra, India
Address
C/O Prabodhbhai Patel, 402, Adarsh Bd. Lane, Opp. Ambedkar Hall, Near Reliance Hospital, Four Bunglows, Andheri-W.
Mumbai - 400058
Maharashtra
India
Contact Info
9004370385
Timings
Sunday, 17:00 to 19:45
Anjar, Anjar, Gujarat, India
Address
Swami Vivekanand High School, Nr. Chitrakut Society
Anjar - 370110
Gujarat
India
Contact Info
9574008126
Timings
Saturday, 16:00 to 18:30
Apna Ghar Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
24, Apna Ghar Soc, B/H Narmada Aluminum Co., Nandevar Road
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9558662704, 9428326972
Timings
Tuesday, 18:00 to 22:30
Auckland, Auckland, New Zealand, New Zealand
Contact Info
Veeral Sheth
+ 64 21 0376434 , +64 9 6262611
[email protected]
Aurangabad, Aurangabad, Maharashtra, India
Address
"Nimisha" Bunglow, Opp. Pendkar Hospital, Nr. Jubilee Park Chowk.
Aurangabad - 431001
Maharashtra
India
Contact Info
8308008897
Timings
Sunday, 17:30 to 20:00
Bangalore, Bangalore, Karnataka, India
Address
D.V.V Gujarati School, Nr. Upahar Police Station, Majestic Circle.
Bangalore - 560009
Karnataka
India
Contact Info
9590979099
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Sarvoday School, Opp. Samjuba Hosp., Nr. Dinesh Chamber,Bapunagar
Ahmedabad - 380024
Gujarat
India
Contact Info
9898580830
Timings
Friday, 20:00 to 22:00
Bhadran, Bhadran, Gujarat, India
Address
Dadabhagwan Trimandir, Station Road.
Bhadran - 388530
Gujarat
India
Contact Info
9924343729
Timings
Monthly, 10:00 to 13:00
Bhaktinagar, Rajkot, Gujarat, India
Address
Putlibai Hall,Opp. Geeta Mandir, Bhaktinagar Circle
Rajkot - 360002
Gujarat
India
Contact Info
9879137971
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Bharuch, Bharuch, Gujarat, India
Address
Kusum Harnath Temple, Opp.Avishkar Flats, Maktampur Road.
Bharuch - 392002
Gujarat
India
Contact Info
9428326972
Timings
Sunday, 18:00 to 22:30
Bhilai, Bhilai, Chhattisgarh, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Kendra, Maroda Water Tank, Maitri Garden Chowk
Bhilai - 490006
Chhattisgarh
India
Contact Info
9827481336
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Bhiwandi, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Vardhaman Arced, 3Rd Flr, Above Bank Of Baroda, Near Babaji Hall, Anjurfata
Mumbai - 421305
Maharashtra
India
Contact Info
9860292129, 9322002421
Timings
Sunday, 17:00 to 19:30
Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India
Address
Janak Vihar Complex, Opp. Airtel Office, Malviya Nagar
Bhopal - 463002
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9425024405
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Bhuj, Bhuj, Gujarat, India
Address
Bhuj Trimandir ,Nr Hill Garden, Airport Road
Bhuj - 370001
Gujarat
India
Contact Info
7567561556, 9924343764
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Bilimora, Bilimora, Gujarat, India
Address
Karshanbhai D.Tandel, Mangaldeep Hall
Bilimora - 396321
Gujarat
India
Contact Info
8469505052
Timings
Sunday, 15:30 to 18:00
Bopal, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
A-44, New York Darshan Apt., Opp.Indoor Sports Factory, Bopal
Ahmedabad - 380058
Gujarat
India
Contact Info
9924111070
Timings
Wednesday, 16:00 to 18:00
Borivali, Mumbai, Maharashtra, India
Address
A-203, New Delight Chs, Borivali Spg. Centre, Chandavarkar Lane, Borivali - W
Mumbai - 400092
Maharashtra
India
Contact Info
9820135665, 9820043816
Timings
Sunday, 17:30 to 20:00
Botad, Botad, Gujarat, India
Address
Ranchhodnagar, Bapa Sitaram Ni Madhuli, Turkha Road, Botad
Botad - 364710
Gujarat
India
Contact Info
9824880154
Timings
Sunday, 20:30 to 22:30
Canada, Canada, North America, North America
Contact Info
+1-877-505-DADA (3232)
[email protected]
Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
B.S.High School, Guj.Housing.Board, Chandkheda
Ahmedabad - 382424
Gujarat
India
Contact Info
9624853074
Timings
Tuesday, 20:00 to 20:45
Chikuwadi, Ankleshwar, Gujarat, India
Address
9, Mirambica Apt., Chikuwadi
Ankleshwar - 393001
Gujarat
India
Contact Info
9825753533, 9909996181
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
DadaMandir, Vadodara, Gujarat, India
Address
Dada Mandir, Mamani Pod, Opp. Raopura Police Station,
Vadodara - 3390001
Gujarat
India
Contact Info
9924343335
http://dadavadodara.org/index.html
Timings
Every Saturday 6 - 8 PM
Dadar, Mumbai, Maharashtra, India
Address
C/O Bhavna Rambhia, 802, A Wing, Navin Asha Bdlg., Dada Saheb Falke Rd., Dadar-C.R.
Mumbai - 400014
Maharashtra
India
Contact Info
9324154842, 9820998876
Timings
Sunday, 17:00 to 19:30
Dahod, Dahod, Gujarat, India
Address
Gnandeep, Ashirwad Chowk,Opp Ashirwad Hospital , Govind Nagar.
Dahod - 389151
Gujarat
India
Contact Info
9427232861, 9427013319
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Delhi, Delhi, Delhi, India
Address
Lourel High School, Opp Shiva Market, Nr Agresen Dharmshala, Pitampura.
Delhi - 110034
Delhi
India
Contact Info
9810098564, 9811279979
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Dholka, Dholka, Gujarat, India
Address
Kali Kund Soc. Row House No. 1, Opp Umiya Dairy,B/H Dashmaa Temple.
Dholka - 387810
Gujarat
India
Contact Info
9974574821, 9277355922
Timings
Tuesday, 20:30 to 22:00
Dhoraji, Dhoraji, Gujarat, India
Address
Unique The Dream International School,Opp Lic Office, Station Road
Dhoraji - 360410
Gujarat
India
Contact Info
9898565131, 9426221492
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Dhrangadhra, Dhrangdhra, Gujarat, India
Address
Fuleshwar Mahadev Temple,Zala Road
Dhrangdhra - 363310
Gujarat
India
Contact Info
9427664854
Timings
Sunday, 16:30 to 18:00
Dhrol, Dhrol, Gujarat, India
Address
Ocean Marble, Rajkot Road, Dhrol.
Dhrol - 361210
Gujarat
India
Contact Info
9427510933
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Dombivali, Mumbai, Maharashtra, India
Address
K B Vira High School, B/H Mahanagar Palika, 1St Flr, Fateh Ali Road, Nr Station, Dombivali-E.
Mumbai - 421201
Maharashtra
India
Contact Info
9869575684, 9892493912
Timings
Sunday, 16:00 to 19:00
Dubai, Dubai, UAE, UAE
Contact Info
Apoorva Vora
+971 557316937
[email protected]
Gandhidham, Gandhidham, Gujarat, India
Address
21,Siddhivinayak Complex , Opp. Reliance Petrol Pump, Rotary Circle, Tagore Rd.
Gandhidham - 370201
Gujarat
India
Contact Info
9427452848, 9574008124
Timings
Thursday, 18:00 to 19:30
Gandhigram, Rajkot, Gujarat, India
Address
V.J.Modi School, 150 Ft Ring Road, Near Tata Showroom
Rajkot - 360005
Gujarat
India
Contact Info
9925008997
Timings
Monday, 20:30 to 22:30
Gandhinagar, Gandhinagar, Gujarat, India
Address
Balram Bhavan, Sec -12, Near Umiya Temple
Gandhinagar - 382012
Gujarat
India
Contact Info
9924124042
Timings
Monday, 20:30 to 22:00
Germany, Germany, Germany, Germany
Contact Info
Nada und Uwe
+49 (0)700 32327474
[email protected]
Ghatkopar, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Brahman Samaj Wadi, 2Nd Floor, Joshi Lane, M.G. Rd., Opp. Ramji Ashar School, Ghatkopar-E.
Mumbai - 400077
Maharashtra
India
Contact Info
9322240918, 9819584436
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Ghatlodia, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Nutan High School, Prabhat Chowk, Ghatlodia
Ahmedabad - 380061
Gujarat
India
Contact Info
9429904420
Timings
Thursday, 20:30 to 22:30
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
Address
E-227 Konark Enclave, Vasundhra, Sector 17, Ghaziabad
Ghaziabad - 201010
Uttar Pradesh
India
Contact Info
9968738972
Timings
Sunday, 13:30 to 16:00
GIDC, Ankleshwar, Gujarat, India
Address
1101/15, Rudraksha Residency, Nr.Jaldhara Chowkdi, Gidc.
Ankleshwar - 393002
Gujarat
India
Contact Info
9898273973
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Godhra, Godhra, Gujarat, India
Address
Dada Darshan, Behind Science College,
Godhra - 389001
Gujarat
India
Contact Info
9825431503
Timings
Thursday, 20:30 to 22:00
Gondal, Gondal, Gujarat, India
Address
1St Flr, Centre Point Complex, Near Gundada Chokdi, Opp Overbridge
Gondal - 360311
Gujarat
India
Contact Info
9426220904
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Grant Road, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Gr.Floor., ,Bombay Spiritual Society, Indra Kunj,Labournam Rd., Opp. Gora Gandhi Apt., Near Mani Bhavan, Gamdevi
Mumbai - 400007
Maharashtra
India
Contact Info
9869414631
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Gurgaon, Gurgaon, Haryana, India
Address
H No. Q 349A, South City-1.
Gurgaon - 122001
Haryana
India
Contact Info
9810307602
Timings
Sunday, 10:30 to 12:30
Himmatnagar, Sabarkantha, Gujarat, India
Address
Shreyash Vidhyalay, Laxminarayan Society, Mahavirnagar,
Sabarkantha
Gujarat
India
Contact Info
09429084538
Timings
Sunday 4 - 6 PM
Home School, Bhavnagar, Gujarat, India
Address
Home School (Ghar Shala School), Waghavadi Road, Parimal Chauk
Bhavnagar - 364001
Gujarat
India
Contact Info
9924344425, 9824283369
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Hubli, Hubli, Karnataka, India
Address
Rotary English Medium Primary School, Deshpande Nagar, Hubli
Hubli - 580029
Karnataka
India
Contact Info
7795394434
Timings
Sunday, 15:30 to 17:30
Hyderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh, India
Address
301, Arihant Gulmohar Apartment, 3-6-433, Himayat Nagar,
Hyderabad
Andhra Pradesh
India
Contact Info
9989877786
Timings
Sunday 10:15 to 12:30
Indore, Indore, Madhya Pradesh, India
Address
Humpy Dumpy School, Narayan Bagh.
Indore - 452001
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9039936173
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Isanpur, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
13, Radhanagar Soc., B/H Yes Flat,Nr. Manglam Soc, Ghodasar, Ishanpur
Ahmedabad - 382443
Gujarat
India
Contact Info
8141003476
Timings
Friday, 19:30 to 20:30
Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, India
Address
Youth Hostel, Nr. Ranital Stadium, Ranital Chowk.
Jabalpur - 482002
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9425160428
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India
Address
507, Riddhi - Siddhi Apartment, Nr. S.K. Soni Hospital, Vidhyadhar Nagar Sector-5,
Jaipur - 302039
Rajasthan
India
Contact Info
8290333699
Timings
Sunday, 13:00 to 15:00
Jalandhar, Jalandhar, Punjab, India
Address
1236, Urban Estate Phase 1, Near Mayor World School.
Jalandhar - 144022
Punjab
India
Contact Info
9814063043
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Jalgaon, Jalgaon, Maharashtra, India
Address
Laj Bhavan, Vivekanand Nagar, Chemist Bhavan Road, Nr. Shri Photos, Plot No 51 - Jilha Peth
Jalgaon - 425001
Maharashtra
India
Contact Info
9420942944
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Jam-Jodhpur, Jam Jodhpur, Gujarat, India
Address
Panchvati Society, B/H Bus Stand
Jam Jodhpur - 360530
Gujarat
India
Contact Info
9426344425
Timings
Sunday, 16:30 to 18:00
Jam-Khambhalia, Jam-Khambhalia, Gujarat, India
Address
C/O Sidabhai Karmur, Shriji Society, Opp. Yamunaji Haveli.
Jam-Khambhalia - 361305
Gujarat
India
Contact Info
9428075838, 9825616600
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Jamnagar, Jam Nagar, Gujarat, India
Address
315, Indraprasth Complex, Near Pancheswar Tower Rd,Jamnagar
Jam Nagar - 361001
Gujarat
India
Contact Info
9824277723, 9327616561
Timings
Sunday, 17:00 to 18:30
Jetpur, Jetpur, Gujarat, India
Address
Satyam Park, Street-5, Dada Bhagwan Satsang Centre, Amarnagar Road
Jetpur - 360370
Gujarat
India
Contact Info
9428700570
Timings
Sunday, 16:00 to 18:15
Jivraj Park, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
4,Ram Jalaram Soc,Opp Hp Petrol Pump, Jivraj Park Cross Rd, Jivraj Park.
Ahmedabad - 380051
Gujarat
India
Contact Info
9428605523
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Junagadh, Junagadh, Gujarat, India
Address
Mahesuli Karmachari Bhavan, Rang-Mahal.
Junagadh - 362001
Gujarat
India
Contact Info
9924344489, 9913042365
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Kadi, Kadi, Gujarat, India
Address
Bhagyalaxmi Society, Opp. S.V.High School, Kadi
Kadi - 382715
Gujarat
India
Contact Info
9824302442
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Kalol, Kalol, Gujarat, India
Address
Senior Citizen Hall, Nr. Auda Garden, Opp. Joyfull School, Panchavati
Kalol - 382721
Gujarat
India
Contact Info
9727714944
Timings
Tuesday 20.30 - 22:00
Kandivali (E), Mumbai, Maharashtra, India
Address
1803/B, Fountain Heights, Lokhandwala Complex, Opp. Mahendra Gate No.4, Akurli Rd., Kandivali-E.
Mumbai - 400101
Maharashtra
India
Contact Info
9833700021, 9967050462
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Kandivali (W), Mumbai, Maharashtra, India
Address
Vallabh Hall, 1St Flr, Laxminarayan Temple, ,Off Mathurdas Road, Kandivali (W)
Mumbai - 400101
Maharashtra
India
Contact Info
9323603232, 9819352550, 9322850809
Timings
Sunday, 17:00 to 20:30
Kapadvanj, Kapadvanj, Gujarat, India
Address
H.M.Patel Vadi, Nr. Town Hall, B/H Bandhan Hotel.
Kapadvanj - 387620
Gujarat
India
Contact Info
9408255610
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Karelibaug, Vadodara, Gujarat, India
Address
Balvantrai Mehta Nisargopchar Arogya Bhavan, Nr. Dipika Garden, Harni Road, Karelibaug
Vadodara - 390022
Gujarat
India
Contact Info
9638596006
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Katargam, Surat, Gujarat, India
Address
V.N.Godhani School, Nr Godhani Circle Katargam
Surat - 395004
Gujarat
India
Contact Info
9979265640
Timings
Friday, 21:30 to 23:00
Killapardi, Killapardi, Gujarat, India
Address
Kamleshbhai R.Patel, Patel Street, Damni Zampa
Killapardi - 396125
Gujarat
India
Contact Info
9825109648
Timings
Saturday, 09:00 to 10:30
Kolkata, Kolkata, West Bengal, India
Address
11, Chakraberia Lane, Opp Tera Panthi Bhavan.
Kolkata - 700020
West Bengal
India
Contact Info
9830006376, 033-32933885
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Kosamba, Kosamba, Gujarat, India
Address
"Shivam" Shalimar Park, At & Post Kosamba (R.S.), Tal.Mangrol Dist. Surat 394120
Kosamba - 394120
Gujarat
India
Contact Info
9825523938
Timings
Sunday, 18:30 to 20:00
Krishna Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Udgam School, Opp. Gayatri Mandir Sardar Chowk, Krishna Nagar Saijpur, Bogha
Ahmedabad - 382346
Gujarat
India
Contact Info
9898620901
Timings
Saturday, 16:00 to 18:30
London, London, UK, UK
Contact Info
Prajay Shah
+44 (0)330 111 DADA (3232)
[email protected]
Maninagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
157/7 Mataji Bhuvan, Nr. Old Railway Crossing, Maninagar
Ahmedabad - 380008
Gujarat
India
Contact Info
9879704840
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Manishanand Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
24, Manishanand Soc, Link Road, Bharuch
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9974386770, 9979631031
Timings
Monday, 18:30 to 21:00
Manjalpur, Vadodara, Gujarat, India
Address
Shreyas Vidyalaya, Opp. Dawat Restaurant, Manjalpur Naka, Vadodara
Vadodara - 390011
Gujarat
India
Contact Info
9574960990
Timings
Tuesday, 20:00 to 22:00
Mavdi, Rajkot, Gujarat, India
Address
Abc School, Udaynagar, 150 Ft Ring Rd, Mavdi Chokdi.
Rajkot - 360004
Gujarat
India
Contact Info
9825649626
Timings
Friday, 20:00 to 21:30
Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Uma Primary School, Nr.Kalapi Nagar Last Bus Stop
Ahmedabad - 380016
Gujarat
India
Contact Info
9469314865
Timings
Thursday, 20:30 to 22:00
Mehsana, Mahesana, Gujarat, India
Address
Nilkanth Plaza,2Nd Floor Near Arambh Flat., T.B. Road
Mahesana - 384001
Gujarat
India
Contact Info
9925605345
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Memnagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
E-7,Tarunnagar-1, Nr. Subhas Chok, Memnagar.
Ahmedabad
Gujarat
India
Contact Info
9979542399
Timings
Thursday, 20:30 to 22:30
Mira Road, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Gr. Floor.,Rawal School, Rawal Nagar, Near New Post Office, Opp. Railway Stn, Mira Road - E.
Mumbai - 401107
Maharashtra
India
Contact Info
9867221393, 9004041393, 9594636898
Timings
Sunday, 16:30 to 19:30
Morbi, Morbi, Gujarat, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Hall , 16, Savsar Plot, Shanala Road
Morbi - 363641
Gujarat
India
Contact Info
9426932436, 9978902834
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Muktanand Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
57, Muktanand Soc, Nr. Women'S Polytechnic College, Tulshidham Road.
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9427105443, 9427105442
Timings
Wednesday, 18:00 to 20:30
Mulund, Mumbai, Maharashtra, India
Address
204, Gnaneshwar Chs., Old Mulund,Porbanderwala Complex, Dada Saheb Gaikwad Rd., Mulund-W.
Mumbai - 400080
Maharashtra
India
Contact Info
9821996663
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Nadiad, Nadiad, Gujarat, India
Address
Vyayam Shala, Opp. Open Air Theater, Santram Road
Nadiad - 387001
Gujarat
India
Contact Info
9998981965, 0268-2556056
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Nagpur, Nagpur, Maharashtra, India
Address
Shri Nagpur Kutchhi Visa Oswal Samaj, 57/58 Anath Vidyarthi Gruh Layout, Lakadganj
Nagpur - 440008
Maharashtra
India
Contact Info
9970059233
Timings
Sunday 9:30 - 11:00
Nairobi, Nairobi, Kenya, Kenya
Contact Info
Piyush Mehta
+254 722 722 063
[email protected]
Nalasopara, Mumbai, Maharashtra, India
Address
A-204/205, Yashodeep Soc, Opp. Vartak Tower, Nr Tulinj Bazaar, Tulinj, Nala Sopara-E.
Mumbai - 401209
Maharashtra
India
Contact Info
9324342106, 9920933874
Timings
Sunday, 16:30 to 19:30
Narmada, Rajpipla, Bharuch, Gujarat, India
Address
House No.2/30,Tekra Police Line,Rajpipla Dist.Narmada
Bharuch - 393145
Gujarat
India
Contact Info
9978568766
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Naroda, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ganesh Mandir, Senior Citizen Forum, New Police Chowki, Naroda
Ahmedabad - 382325
Gujarat
India
Contact Info
9904326750, 9879489120
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Navsari, Navsari, Gujarat, India
Address
Omkar Dham, Maneklal Road
Navsari - 396445
Gujarat
India
Contact Info
9427153785
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
New Sama Road, Vadodara, Gujarat, India
Address
Kailashpati Mahadev Temple, Nr. Abhilasha Char Rasta, New Sama Road.
Vadodara - 390008
Gujarat
India
Contact Info
9228704476
Timings
Tuesday, 20:00 to 22:00
Palanpur, Palanpur, Gujarat, India
Address
Gyan Mandir Prathmik Shala, Idgah Road, Gathaman Gate
Palanpur - 385001
Gujarat
India
Contact Info
9825280923, 9737949522
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Paldi, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ramji Temple, Bhattha Char Rasta, Nr. Banker Hospital, Paldi
Ahmedabad - 380007
Gujarat
India
Contact Info
9725016737
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Pali, Pali, Rajasthan, India
Address
317, Rajat Vihar Colony, Behind Mahalakshmi Petrol Pump.
Pali - 306401
Rajasthan
India
Contact Info
9461251542
Timings
Sunday, 12:00 to 14:00
Palitana, Palitana, Gujarat, India
Address
23, Sardar Nagar, Vadia Road
Palitana - 364270
Gujarat
India
Contact Info
9429638542, 9427246188
Timings
Sunday, 21:00 to 21:30
Parle Point, Surat, Gujarat, India
Address
Bhadra Ashram, B/H Govt.Quarters Opp.Indoor Stadium Rd, Athwalines,Surat
Surat - 395007
Gujarat
India
Contact Info
9825120718
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Patan, Patan, Gujarat, India
Address
Badrinath Vadi, Verai Chakla.
Patan - 384265
Gujarat
India
Contact Info
9408539775
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Porbandar, Porbandar, Gujarat, India
Address
Bharatiya Vidyalaya , Khuda Area
Porbandar - 360575
Gujarat
India
Contact Info
9601163036, 9426377341
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Pune, Pune, Maharashtra, India
Address
Hotel Golden Emerald, Nr. Govardhan Chowk, Gultekdi, Market Yard Road.
Pune - 411037
Maharashtra
India
Contact Info
9422660497
Timings
Sunday, 15:30 to 17:30
Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Center, Near Teli Bhawan, Opp. Aagase Iti, Ashwani Nagar, Raipur C.G.
Raipur - 492013
Chhattisgarh
India
Contact Info
9329644433
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Ranchhodnagar, Rajkot, Gujarat, India
Address
Bhartiya School, Satellite Chowk, Pedak Road
Rajkot - 360003
Gujarat
India
Contact Info
9979034690
Timings
Friday, 21:00 to 22:30
Rander, Surat, Gujarat, India
Address
Nagar Prathmik Shala ,218, Krishna Kunj Society, Bhumi Comp, Rander Road
Surat - 395005
Gujarat
India
Contact Info
9998970499
Timings
Saturday, 21:00 to 22:30
Ranip, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
K.R.Rawal School, Opp. Balolnagar Soc., Ranip
Ahmedabad - 382480
Gujarat
India
Contact Info
9724547836
Timings
Saturday, 20:30 to 22:00
Sarthana Jakatnaka, Surat, Gujarat, India
Address
Govind Park Society Vadi,Nr Vraj Chowk,Sarthana Jakatnaka, Surat-Kamrej Road
Surat - 395006
Gujarat
India
Contact Info
9898238730
Timings
Tuesday, 21:30 to 23:00
Savarkundla, Savarkundla, Gujarat, India
Address
Kumar Shala Hall, Mahuva Road
Savarkundla - 364515
Gujarat
India
Contact Info
9427555476
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Singapore, Singapore, Singapore, Singapore
Contact Info
Nilesh Shah and Ketul Kamdar
+65 81129229, +65 9730 6455
[email protected]
http://sg.dadabhagwan.org/singapore/
Sojitra, Anand, Gujarat, India
Address
Laxmi Narayan Temple, Samdi Chakla,
Anand - 387240
Gujarat
India
Contact Info
9904933759
Timings
Wednesday 9 - 10.3 pm
Spain, Spain, Spain, Spain
Contact Info
Juan Carlos and Kimochi Garcia
+34 630065700, +34 922133282
[email protected]
Subhanpura, Vadodara, Gujarat, India
Address
Baa Bapuji Garden, Nr. Samta Police Chowki, Subhanpura
Vadodara - 390023
Gujarat
India
Contact Info
9428301714
Timings
Monday, 19:30 to 21:30
Surendranagar, Surendranagar, Gujarat, India
Address
Shri Ram Bhojanalaya, Bus Station Road
Surendranagar - 363001
Gujarat
India
Contact Info
9879232877
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Sydney, Sydney, Australia, Australia
Contact Info
Dilip Bajaj
+61 421127947, +61 413624118
[email protected]
http://au.dadabhagwan.org/sydney/
Thane, Thane(W), Maharashtra, India
Address
Flat no. 201/202,2nd Floor, Asha Society,Opp Geeta Society, Charai, Thane, Mumbai
Thane(W)
Maharashtra
India
Contact Info
9323172757, 9967909229
Timings
Sunday 5:00-8:00pm
Thangadh, Thangadh, Gujarat, India
Address
Chandibhamar Satishbhai Chunilal, Mathni Seri, Derasar Road.
Thangadh - 363530
Gujarat
India
Contact Info
9879075076
Timings
Monday, 16:00 to 18:00
Udhna, Surat, Gujarat, India
Address
4/22, Saflya Society, Opp. Silicon Shoppers Udhna Main Road,
Surat
Gujarat
India
Contact Info
9825753390
Timings
Sunday 4 - 6 pm
Umargam, Valsad, Gujarat, India
Address
Behind Ambaji Mandir, Plot Falyu, Umargam
Valsad
Gujarat
India
Contact Info
9898330677, 9574008088
Timings
Saturday 9-11pm
Upleta, Upleta, Gujarat, India
Address
Old Ahir Wadi, Opp. Santoshi Travels
Upleta - 360490
Gujarat
India
Contact Info
9328110815
Timings
Sunday, 17:00 to 18:30
USA, USA, North America, North America
Contact Info
+1-877-505-DADA (3232)
[email protected]
Usmanpura, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ranchhodji Temple, Usmanpura Gam
Ahmedabad - 380013
Gujarat
India
Contact Info
8980922977
Timings
Wednesday, 16:00 to 17:30
Vadoth, Sabarkantha, Gujarat, India
Address
Village - Vadoth, Vadali, SabarKantha
Sabarkantha
Gujarat
India
Contact Info
08128914121
Timings
Thursday 8 - 11 pm; Saturday 8 - 11 pm
Valsad, Valsad, Gujarat, India
Address
Swarg Ashram Mandir Hall, Tithal Road.
Valsad - 396001
Gujarat
India
Contact Info
9377570078, 9924343245
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Varachha, Surat, Gujarat, India
Address
Kasturbanagar Society Vadi, Nr. New Shakti Vijay Soc, Baroda Pristage, Varachha Rd
Surat - 395006
Gujarat
India
Contact Info
9374716989
Timings
Saturday, 21:30 to 23:00
Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh, India
Address
Utsav Vatika, Luxa Rd, Nr. Gurudwara, Gurubagh, Varanasi
Varanasi - 221010
Uttar Pradesh
India
Contact Info
9795228541
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Vashi, Mumbai, Maharashtra, India
Address
26/35, Abhyudaya Bank Marg, G-51, Grain Merchants Bd., Sec-17, Vashi,Navi Mumbai.
Mumbai - 400703
Maharashtra
India
Contact Info
9820111357
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
9/B, New Uday Park Soc., Nr. Sanjivni Hospital, Vastrapur.
Ahmedabad - 380015
Gujarat
India
Contact Info
9376190605, 9825243328
Timings
Thursday, 20:00 to 21:30
Veraval, Veraval, Gujarat, India
Address
Bharatbhai Kariya, Nr. Rudreshwar Temple, Azad Chowk, Veraval.
Veraval - 362265
Gujarat
India
Contact Info
9898221033
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Vileparle, Mumbai, Maharashtra, India
Address
103, Acharya Niwas, 1St Flr, Park Rd., Near Palkar Classes, Behind Shate College, Off Dikshit School Rd., Vile Parle-E.
Mumbai - 400057
Maharashtra
India
Contact Info
9820260431, 9820430888
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Viramgam, Viramgam, Gujarat, India
Address
Anand Bal Mandir School, Opp.Ladhapara.
Viramgam - 382150
Gujarat
India
Contact Info
9824367845
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Waghodiya, Vadodara, Gujarat, India
Address
'Vadil Visamo', Opp. Nalanda Water Tank, Waghodia Road, Vadodara
Vadodara - 390019
Gujarat
India
Contact Info
9427101603
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30