Internet   Website 

Latest Updates


Dadashri
બહારવટીયા મળ્યા ને લૂંટી લીધા, પછી રડવાનું નહીં. ‘આગળ પ્રગતિ કેમ કરવી’ એ વિચારવું. એને બધી સહાય મળી રહે. પણ ‘મારું શું થશે ?’ એમ કરીને રડ્યા કરે તો શું વળે ? કોણ ભોગવે છે ? લૂંટનારો કે લૂંટાયેલો ? જે ભોગવે તેની ભૂલ !
~ દાદા ભગવાન
(Aptasutra # 1898)
If you met the robbers and they robbed you, you should not cry. Think 'how will I go on [do progress] now?' You will get all the help you need. What does one gain by crying 'what will become of me?' Who is the one suffering, the robber or the one who was robbed? The fault is of the sufferer.
~ Dada Bhagwan
(Aptasutra # 1898)
लूटेरे मिल गए और लूट लिया तो, बाद में रोना नहीं। ‘आगे प्रगति कैसे करें?’ यह सोचना। उन्हें सारी सहायता मिल जाएगी। लेकिन अगर ‘मेरा क्या होगा?’ ऐसा करके रोए तो क्या हो सकता है? कौन भुगतता है? लूटनेवाला या जो लुट गया है? जो भुगते उसी की भूल।
~ दादा भगवान
(Aptasutra # 1898)

Today's EnergizerPrevious Energizers


Recent SatsangsTeleSatsang - 27-May-2015 (Gujarati)
Video         Audio
Morning Satsang - 26-May-2015 (Gujarati)
Video         Audio
Morning Satsang - 25-May-2015 (Gujarati)
Video         Audio
Evening Satsang - 24-May-2015 (Gujarati)
Video         Audio
Morning Satsang - 23-May-2015 (Gujarati)
Video         Audio
Load More ...

Video GalleryBangalore Satsang - 2006 Part-01 (Marathi)
00:28:43
Video         Audio
Bangalore Satsang - 2006 Part-02 (Marathi)
00:23:37
Video         Audio
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-508
00:24:29
Video         Audio
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-509
00:26:08
Video         Audio
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-507
00:26:47
Video         Audio
Load More ...

Web TV


00:00
Bhuj Trimandir Pranpratishtha Part-14
00:26
Bhuj Trimandir Pranpratishtha Part-15
00:53
Glimpses - Niruma's 4th Punyatithi
01:00
Aptavani-10(U) Part-26 Vignan Ahankarna Janmanu
01:58
Glimpses - Dadashri's Bhakti
02:00
Dukh Aapvathi Ver Bandhay Part-01
02:56
Glimpses -Trimandir Documentary
03:00
Prashnottari Part-02
03:59
Glimpses - Adbhut Adbhut Aa Avtar
04:00
Nihalo Dadane Part-28
04:59
Glimpses - Manidir He Muktisukha
05:00
Panchmahal Shibir Part-07
05:51
Glimpses - Morbi Trimandir
06:00
U.K.National Shibir Part-27
06:24
U.K.National Shibir Part-28
07:00
Aarti Vidhi
07:59
Glimpses - Ami Bhareli Aankhdi Jeni
08:00
Seva Ma Sincerity Part-4
09:00
Bhuj Trimandir Pranpratishtha Part-16
09:26
Bhuj Trimandir Pranpratishtha Part-17
09:53
Glimpses - SanJose GP
10:00
Aptavani-10(U) Part-27 Vignan Ahankarna Janmanu
11:00
Dukh Aapvathi Ver Bandhay Part-02
11:53
Glimpses -SanJose Gurupurnima
12:00
Prashnottari Part-03
12:57
Glimpses - Premthi Rahejo
13:00
Nihalo Dadane Part-29
14:00
Panchmahal Shibir Part-08
14:53
Glimpses - Simandhar Swami Bhakti
15:00
U.K.National Shibir Part-29
15:30
U.K.National Shibir Part-30
15:56
Glimpses - Sara Sara Vicharo
16:00
Maan Kashay - Part-01
17:00
Aptavani-12(U) Parayan Part-29
17:57
Glimpses - Kids Bhakti for Niruma
18:00
Gurupunam Part-03
18:57
Glimpses - Akramvignan worldwide
19:00
100th Janma Jayanti Satsang Part-29
19:24
100th Janma Jayanti Satsang Part-30
20:00
Aptavani-4 Parayan - 2011 Part-59
20:59
Promo - Dadabhagwan.org (Gujarati)
21:00
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-359
21:25
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-360
22:00
Adalaj Trimandir Pran Pratishtha Part-15
23:00
Seva Ma Sincerity Part-4

Books • Raiva (rascunho)
 • A Ciência de Karma (rascunho)
 • समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध)
 • આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૪
 • आप्तवाणी-२
 • ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର (Self Realization in Oriya)
Load More ...

DadavaniMay   2015
English
The Danger of Hurting Others
May   2015
Hindi
औरों को दु:ख देना कितना जोखिमी?
May   2015
Gujarati
બીજાને દુઃખ આપવું, એ કેટલું જોખમી ?
April   2015
English
The Intention of ‘May No One Be Hurt Even to the Slightest Extent…
April   2015
Hindi
किंचित्मात्र दु:ख नहीं हो, ऐसा भाव...
April   2015
Gujarati
કિંચિતમાત્ર દુઃખ ન હો, એવો ભાવ...
Load More ...

Audio Books • બીજાને દુઃખ આપવું, એ કેટલું જોખમી ? (May 2015)

 • Einfache und effektive Wissenschaft zur Selbst-Realisation

 • ક્લેશ વિનાનું જીવન

 • પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર

 • Die makellose Sicht

 • Die Wissenschaft von Karma

Load More ...

Satsang ScheduleHindi Shibir In Adalaj, India
Thursday
28
May
to
Monday
1
June


Address :
Trimandir Sankul, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj,
Gandhinagar Gujarat India   -  382421
Contact Information
9924348880
register.hindi@dadabhagwan.org
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Fri 29 May
09:00 - 11:30
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Fri 29 May
16:30 - 19:00
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Live Satsang
Sat 30 May
09:00 - 11:30
GnanVidhi-Self Realization Process
Sat 30 May
16:00 - 19:30
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Live Satsang
Sun 31 May
10:15 - 11:30
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Live Satsang
Sun 31 May
16:30 - 19:00
Jatra
Mon 01 Jun
Times To Be Announced
Satsang and Gnanvidhi in Godhra, India
Monday
1
June
to
Wednesday
3
June


Address :
Dada Bhagwan Trimandir, Opp F.C.I Godown,Bhamaiya Gaam.
Godhra Gujarat India
Contact Information
9825431503
Satsang By Aptaputra
Mon 01 Jun
18:00 - 20:30
GnanVidhi-Self Realization Process
Tue 02 Jun
17:30 - 21:00
Satsang By Aptaputra
Wed 03 Jun
18:00 - 20:30
Satsang & Gnanvidhi in Palanpur, india
Saturday
6
June
to
Monday
8
June


Address :
Nr. Gayatri Mandir,Opp Surmandir Theatre, Abu Road Highway
Palanpur Gujarat India
Contact Information
9825280923
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Sat 06 Jun
19:30 - 22:30
GnanVidhi-Self Realization Process
Sun 07 Jun
19:00 - 22:30
Satsang By Aptaputra
Mon 08 Jun
19:30 - 22:30
Load More ...

Dada's World


15th Satsang News Coverage-મોક્ષનો માર્ગ: દાદા ભગવાન સત્સંગની પ્રશ્નોત્તરીમાં આધ્યાત્મિક મૂંઝવણો દૂર કરાઈ-સહજ શૈલીમાં ગમ્મત સાથે ઉચ્ચ આત્મજ્ઞાન પીરસાયુંઅમદાવાદ : દાદા ભગવાનના કૃપાપાત્ર આત્મજ્ઞાની પૂ્જ્ય દીપકભાઈના સત્સંગ કાર્યક્રમના બીજા દિવસે આ પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગ કાર્યક્રમમાં વડીલો, યુવાન ભાઈ-બહેનો, બાળકોએ વ્યવહારિક તેમજ આધ્યાત્મિક મૂંઝવણોના પ્રશ્નો પોતાના જીવનની રોજ-બરોજની પડતી અડચણો ખુલ્લા દિલે રજૂ કર્યા હતા. આ પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગમાં પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, કર્મ-કર્મફળ, ક્રોધ થઈ જાય છે અને ક્રોધને જીતવાના ઉપાયો શું જીવનમાં શાંતિ કઈ રીતે થાય, પિતા-પુત્ર, માતા-પુત્ર-પુત્રીના વચ્ચે નાની નાની બાબતે ઝઘડાના પ્રશ્નો, મતભેદ, રાગ-દ્વેષ, અહંકાર, માન-અપમાન, વ્યસન મુક્તિના ઉપાયો, તેમાંથી કઈ રીતે છૂટવું, ઓફિસમાં સહકર્મચારી સાથે અભાવ, તિરસ્કાર-અણબનાવના સોલ્યુશન, સાસુ-વહુના પ્રશ્નો, ગુસ્સો શાથી આવે છે ,તેના કારણો  તેની સમજણ મેળવી હતી. આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા દીપકભાઇએ કહ્યું કે,  દીક્ષા લેવાથી નહીં પણ  આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન અને આત્મચારિત્ર્યથી મોક્ષ થાય... આચારથી મોક્ષ ના થાય. રાગ-દ્વેષથી કઈ ...

Photo Gallery


Load More ...

GnanvaniLoad More ...

Akram YouthMay   2015
Gujarati
સરળતા
May   2015
English
Simplicity
April   2015
Gujarati
અનન્ય ભક્તિ
April   2015
English
Essence Of Devotion
March   2015
Gujarati
સાચી સમજણ
March   2015
English
Right Understanding
Load More ...

Bhakti PadoLoad More ...

Gnan ExperiencesPratikraman Experience
00:05:49
Video         Audio
Vishay Vikar Same Gnan Jagruti
00:02:37
Video         Audio
Sasu File Solved Using Gnan
00:01:44
Video         Audio
Asim Jay Jaykar Experience
00:02:03
Video         Audio
Experience During Fracture Problem
00:04:24
Video         Audio
Load More ...

SamayikKoipan Dharmvala, Mahatmao Ke Sahadhyayio Pratye Thayela Viradhakbhavone Jova
00:12:49
Video         Audio
File-1na Badha Sanyogone Gney Swarupe Jova Ane Potana Swarupni Ramanta Karvi
00:12:52
Video         Audio
File-1ni Tamam Kriyama Potani Jatne Asangpanathi Nirleppanathi Judi Anubhavavi
00:09:35
Video         Audio
Ichchha Pramane na Bhegu Thay Tena Mate Nimit Sathe Thayela Doshone Jova
00:11:05
Video         Audio
Pote Chhetraya Hoy Ke Bijane Chhetarya Hoy Teva Prasangone Jova
00:08:49
Video         Audio
Load More ...

EventsLoad More ...

TV ProgramsSatsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
07:30 AM To 08:00 AM
Australia
Hindi

Satsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
09:30 PM To 10:00 PM
Countries Except India
Gujarati

Gnan Prakash
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
09:00 PM To 09:30 PM
India
Gujarati

Load More ...

Akram ExpressMay   2015
Hindi
छुट्टियों का मज़ा
May   2015
Gujarati
રજા એ મજા
May   2015
English
Holidays are fun
April   2015
Hindi
मॉरेलिटी
April   2015
Gujarati
મોરાલિટી
April   2015
English
Morality
Load More ...

Contact UsAbu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE
Address
704 Lari Exchange bldg, Liwa Street,Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
UAE
Contact Info
Alka Bhandari, V.H.Bhandari
0504176068,'0506963809
vhbhandari@hotmail.com
Timings
Friday 5 to 7 PM
Adalaj, Adalaj, Gujarat, India
Address
Gigantic Hall, Trimandir, Ahmedabad-Kalol Highway.
Adalaj - 382421
Gujarat
India
Contact Info
079-39830400
webmaster@dadabhagwan.org
Timings
Everyday, 8:00 to 9:00
Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India
Address
Mother'S School, Nr. Mangalmurti Society, Vasna Road, Vadodara
Vadodara - 390021
Gujarat
India
Contact Info
9909534869
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Amraiwadi, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Opp.Ramji Mandir, 15/16 Aakruti Soc. Amraiwadi Vastral Road.
Ahmedabad - 380026
Gujarat
India
Contact Info
9825416311
Timings
Friday, 20:30 to 22:00
Amravati, Amravati, Maharashtra, India
Address
Moto Compound, Nr. Vidarbha Tyre, Morshi Road
Amravati - 444601
Maharashtra
India
Contact Info
9422915064
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Amreli, Amreli, Gujarat, India
Address
Trimandir, Liliya Road bypass Chokdi, Khara vadi.
Amreli - 365601
Gujarat
India
Contact Info
9426985638
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Amroli, Amroli, Gujarat, India
Address
3, Shantivan Society, Chhaprabhatha road, Amroli.
Amroli
Gujarat
India
Contact Info
9824750117
Timings
Thursday 9.30 - 11 pm
Anand, Anand, Gujarat, India
Address
Ranchhodji Temple, Opp. Pramukh Mall, Goya Talav, Anand
Anand - 388001
Gujarat
India
Contact Info
9898026589
Timings
Sunday, 16:00 to 18:30
Andheri (E), Mumbai, Maharashtra, India
Address
Hemanshu Classes,Amarapt., Gr. Fl. Telly Gally, Near Imperial Hotel, Andheri-E.
Mumbai - 400069
Maharashtra
India
Contact Info
9322276814
Timings
Sunday, 18:00 to 20:30
Andheri (W), Mumbai, Maharashtra, India
Address
C/O Prabodhbhai Patel, 402, Adarsh Bd. Lane, Opp. Ambedkar Hall, Near Reliance Hospital, Four Bunglows, Andheri-W.
Mumbai - 400058
Maharashtra
India
Contact Info
9004370385
Timings
Sunday, 17:00 to 19:45
Anjar, Anjar, Gujarat, India
Address
Swami Vivekanand High School, Nr. Chitrakut Society
Anjar - 370110
Gujarat
India
Contact Info
9574008126
Timings
Saturday, 16:00 to 18:30
Apna Ghar Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
24, Apna Ghar Soc, B/H Narmada Aluminum Co., Nandevar Road
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9558662704, 9428326972
Timings
Tuesday, 18:00 to 22:30
Auckland, Auckland, Auckland, NZ
Contact Info
Veeral Sheth
+ 64 21 0376434 , +64 9 6262611
info@nz.dadabhagwan.org
Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Veeral Sheth, Sharadbhai Vyas
0064210376434 +6499486119
veeralsheth@yahoo.co.in
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm

Little MHT Activity Centre (7 - 12 Yrs )

Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Vaishali Sheth, Risha Patel
64210399536
vaishalishethnz@gmail.com
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm

Baby MHT Activity Centre (4 - 7 Yrs )

Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Vaishali Sheth, Risha Patel
64210399536
vaishalishethnz@gmail.com
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm
Auckland, Auckland, New Zealand, New Zealand
Contact Info
Veeral Sheth
+ 64 21 0376434 , +64 9 6262611
info@nz.dadabhagwan.org
Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Veeral Sheth, Sharadbhai Vyas
0064210376434 +6499486119
veeralsheth@yahoo.co.in
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm

Little MHT Activity Centre (7 - 12 Yrs )

Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Vaishali Sheth, Risha Patel
64210399536
vaishalishethnz@gmail.com
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm

Baby MHT Activity Centre (4 - 7 Yrs )

Address
Sandringham community center 18 Kitchener Road Sandringham Auckland
Auckland
Auckland
NZ
Contact Info
Vaishali Sheth, Risha Patel
64210399536
vaishalishethnz@gmail.com
Timings
Sunday 4.00 to 06.00 pm
Aurangabad, Aurangabad, Maharashtra, India
Address
"Nimisha" Bunglow, Opp. Pendkar Hospital, Nr. Jubilee Park Chowk.
Aurangabad - 431001
Maharashtra
India
Contact Info
8308008897
Timings
Sunday, 17:30 to 20:00
Bangalore, Bangalore, Karnataka, India
Address
D.V.V Gujarati School, Nr. Upahar Police Station, Majestic Circle.
Bangalore - 560009
Karnataka
India
Contact Info
9590979099
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Sarvoday School, Opp. Samjuba Hosp., Nr. Dinesh Chamber,Bapunagar
Ahmedabad - 380024
Gujarat
India
Contact Info
9898580830
Timings
Friday, 20:00 to 22:00
Bhadran, Bhadran, Gujarat, India
Address
Dadabhagwan Trimandir, Station Road.
Bhadran - 388530
Gujarat
India
Contact Info
9924343729
Timings
Monthly, 10:00 to 13:00
Bhaktinagar, Rajkot, Gujarat, India
Address
Putlibai Hall,Opp. Geeta Mandir, Bhaktinagar Circle
Rajkot - 360002
Gujarat
India
Contact Info
9879137971
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Bharuch, Bharuch, Gujarat, India
Address
Kusum Harnath Temple, Opp.Avishkar Flats, Maktampur Road.
Bharuch - 392002
Gujarat
India
Contact Info
9428326972
Timings
Sunday, 18:00 to 22:30
Bhilai, Bhilai, Chhattisgarh, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Kendra, Maroda Water Tank, Maitri Garden Chowk
Bhilai - 490006
Chhattisgarh
India
Contact Info
9827481336
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Bhiwandi, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Vardhaman Arced, 3Rd Flr, Above Bank Of Baroda, Near Babaji Hall, Anjurfata
Mumbai - 421305
Maharashtra
India
Contact Info
9860292129, 9322002421
Timings
Sunday, 17:00 to 19:30
Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India
Address
Janak Vihar Complex, Opp. Airtel Office, Malviya Nagar
Bhopal - 463002
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9425024405
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Bhuj, Bhuj, Gujarat, India
Address
Bhuj Trimandir ,Nr Hill Garden, Airport Road
Bhuj - 370001
Gujarat
India
Contact Info
7567561556, 9924343764
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Bilimora, Bilimora, Gujarat, India
Address
Karshanbhai D.Tandel, Mangaldeep Hall
Bilimora - 396321
Gujarat
India
Contact Info
8469505052
Timings
Sunday, 15:30 to 18:00
Bopal, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
A-44, New York Darshan Apt., Opp.Indoor Sports Factory, Bopal
Ahmedabad - 380058
Gujarat
India
Contact Info
9924111070
Timings
Wednesday, 16:00 to 18:00
Borivali, Mumbai, Maharashtra, India
Address
A-203, New Delight Chs, Borivali Spg. Centre, Chandavarkar Lane, Borivali - W
Mumbai - 400092
Maharashtra
India
Contact Info
9820135665, 9820043816
Timings
Sunday, 17:30 to 20:00
Botad, Botad, Gujarat, India
Address
Ranchhodnagar, Bapa Sitaram Ni Madhuli, Turkha Road, Botad
Botad - 364710
Gujarat
India
Contact Info
9824880154
Timings
Sunday, 20:30 to 22:30
Canada, Canada, North America, North America
Contact Info
+1-877-505-DADA (3232)
info@ca.dadabhagwan.org
Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
B.S.High School, Guj.Housing.Board, Chandkheda
Ahmedabad - 382424
Gujarat
India
Contact Info
9624853074
Timings
Tuesday, 20:00 to 20:45
Chikuwadi, Ankleshwar, Gujarat, India
Address
9, Mirambica Apt., Chikuwadi
Ankleshwar - 393001
Gujarat
India
Contact Info
9825753533, 9909996181
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
DadaMandir, Vadodara, Gujarat, India
Address
Dada Mandir, Mamani Pod, Opp. Raopura Police Station,
Vadodara - 3390001
Gujarat
India
Contact Info
9924343335
http://dadavadodara.org/index.html
Timings
Every Saturday 6 - 8 PM
Dadar, Mumbai, Maharashtra, India
Address
C/O Bhavna Rambhia, 802, A Wing, Navin Asha Bdlg., Dada Saheb Falke Rd., Dadar-C.R.
Mumbai - 400014
Maharashtra
India
Contact Info
9324154842, 9820998876
Timings
Sunday, 17:00 to 19:30
Dahod, Dahod, Gujarat, India
Address
Gnandeep, Ashirwad Chowk,Opp Ashirwad Hospital , Govind Nagar.
Dahod - 389151
Gujarat
India
Contact Info
9427232861, 9427013319
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Delhi, Delhi, Delhi, India
Address
Laurel High School, Behind Shiva Market, Nr Agrasen Dharmshala, Pitampura.
Delhi - 110034
Delhi
India
Contact Info
9810098564, 9811279979
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Dholka, Dholka, Gujarat, India
Address
Kali Kund Soc. Row House No. 1, Opp Umiya Dairy,B/H Dashmaa Temple.
Dholka - 387810
Gujarat
India
Contact Info
9974574821, 9277355922
Timings
Tuesday, 20:30 to 22:00
Dhoraji, Dhoraji, Gujarat, India
Address
Unique The Dream International School,Opp Lic Office, Station Road
Dhoraji - 360410
Gujarat
India
Contact Info
9898565131, 9426221492
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Dhrangadhra, Dhrangdhra, Gujarat, India
Address
Fuleshwar Mahadev Temple,Zala Road
Dhrangdhra - 363310
Gujarat
India
Contact Info
9427664854
Timings
Sunday, 16:30 to 18:00
Dhrol, Dhrol, Gujarat, India
Address
Ocean Marble, Rajkot Road, Dhrol.
Dhrol - 361210
Gujarat
India
Contact Info
9427510933
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Dombivali, Mumbai, Maharashtra, India
Address
K B Vira High School, B/H Mahanagar Palika, 1St Flr, Fateh Ali Road, Nr Station, Dombivali-E.
Mumbai - 421201
Maharashtra
India
Contact Info
9869575684, 9892493912
Timings
Sunday, 16:00 to 19:00
Dubai, Dubai, Dubai, UAE
Contact Info
Apoorva Vora
+971 557316937
dubai@ae.dadabhagwan.org
Address
208-A, NMC Residence, Abu Hail, Deira, Dubai
Dubai
Dubai
UAE
Contact Info
Kirtida Parekh
050-1364530, 055-7316937
Timings
Tuesday 9.30 to 10.30 PM Friday 11 AM to 1 PM Saturday 8.30 to 10.30 PM Sunday 9.30 to 10.30 PM
Dubai, Dubai, UAE, UAE
Contact Info
Apoorva Vora
+971 557316937
dubai@ae.dadabhagwan.org
Address
208-A, NMC Residence, Abu Hail, Deira, Dubai
Dubai
Dubai
UAE
Contact Info
Kirtida Parekh
050-1364530, 055-7316937
Timings
Tuesday 9.30 to 10.30 PM Friday 11 AM to 1 PM Saturday 8.30 to 10.30 PM Sunday 9.30 to 10.30 PM
Gandhidham, Gandhidham, Gujarat, India
Address
21,Siddhivinayak Complex , Opp. Reliance Petrol Pump, Rotary Circle, Tagore Rd.
Gandhidham - 370201
Gujarat
India
Contact Info
9427452848, 9574008124
Timings
Thursday, 18:00 to 19:30
Gandhigram, Rajkot, Gujarat, India
Address
V.J.Modi School, 150 Ft Ring Road, Near Tata Showroom
Rajkot - 360005
Gujarat
India
Contact Info
9925008997
Timings
Monday, 20:30 to 22:30
Gandhinagar, Gandhinagar, Gujarat, India
Address
Balram Bhavan, Sec -12, Near Umiya Temple
Gandhinagar - 382012
Gujarat
India
Contact Info
9924124042
Timings
Monday, 20:30 to 22:00
Germany, Germany, Germany, Germany
Contact Info
Nada und Uwe
+49 (0)700 32327474
info@dadabhagwan.de
Ghatkopar, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Brahman Samaj Wadi, 2Nd Floor, Joshi Lane, M.G. Rd., Opp. Ramji Ashar School, Ghatkopar-E.
Mumbai - 400077
Maharashtra
India
Contact Info
9322240918, 9819584436
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Ghatlodia, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Nutan High School, Prabhat Chowk, Ghatlodia
Ahmedabad - 380061
Gujarat
India
Contact Info
9429904420
Timings
Thursday, 20:30 to 22:30
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
Address
E-227 Konark Enclave, Vasundhra, Sector 17, Ghaziabad
Ghaziabad - 201010
Uttar Pradesh
India
Contact Info
9968738972
Timings
Sunday, 13:30 to 16:00
GIDC, Ankleshwar, Gujarat, India
Address
1101/15, Rudraksha Residency, Nr.Jaldhara Chowkdi, Gidc.
Ankleshwar - 393002
Gujarat
India
Contact Info
9898273973
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Godhra, Godhra, Gujarat, India
Address
Dada Darshan, Behind Science College,
Godhra - 389001
Gujarat
India
Contact Info
9825431503
Timings
Thursday, 20:30 to 22:00
Gondal, Gondal, Gujarat, India
Address
1St Flr, Centre Point Complex, Near Gundada Chokdi, Opp Overbridge
Gondal - 360311
Gujarat
India
Contact Info
9426220904
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Grant Road, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Gr.Floor., ,Bombay Spiritual Society, Indra Kunj,Labournam Rd., Opp. Gora Gandhi Apt., Near Mani Bhavan, Gamdevi
Mumbai - 400007
Maharashtra
India
Contact Info
9869414631
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Gurgaon, Gurgaon, Haryana, India
Address
H No. Q 349A, South City-1.
Gurgaon - 122001
Haryana
India
Contact Info
9810307602
Timings
Sunday, 10:30 to 12:30
Himmatnagar, Sabarkantha, Gujarat, India
Address
Shreyash Vidhyalay, Laxminarayan Society, Mahavirnagar,
Sabarkantha
Gujarat
India
Contact Info
09429084538
Timings
Sunday 4 - 6 PM
Home School, Bhavnagar, Gujarat, India
Address
Home School (Ghar Shala School), Waghavadi Road, Parimal Chauk
Bhavnagar - 364001
Gujarat
India
Contact Info
9924344425, 9824283369
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Hubli, Hubli, Karnataka, India
Address
Rotary English Medium Primary School, Deshpande Nagar, Hubli
Hubli - 580029
Karnataka
India
Contact Info
7795394434
Timings
Sunday, 15:30 to 17:30
Hyderabad, Hyderabad, Telangana, India
Address
301, Arihant Gulmohar Apartment, 3-6-433, Himayat Nagar,
Hyderabad
Telangana
India
Contact Info
9989877786
Timings
Sunday 10:15 to 12:30
Indore, Indore, Madhya Pradesh, India
Address
Humpy Dumpy School, Narayan Bagh.
Indore - 452001
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9039936173
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Isanpur, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
13, Radhanagar Soc., B/H Yes Flat,Nr. Manglam Soc, Ghodasar, Ishanpur
Ahmedabad - 382443
Gujarat
India
Contact Info
8141003476
Timings
Friday, 19:30 to 20:30
Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, India
Address
Youth Hostel, Nr. Ranital Stadium, Ranital Chowk.
Jabalpur - 482002
Madhya Pradesh
India
Contact Info
9425160428
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India
Address
507, Riddhi - Siddhi Apartment, Nr. S.K. Soni Hospital, Vidhyadhar Nagar Sector-5,
Jaipur - 302039
Rajasthan
India
Contact Info
8290333699
Timings
Sunday, 13:00 to 15:00
Jalandhar, Jalandhar, Punjab, India
Address
1236, Urban Estate Phase 1, Near Mayor World School.
Jalandhar - 144022
Punjab
India
Contact Info
9814063043
Timings
Sunday, 10:00 to 12:00
Jalgaon, Jalgaon, Maharashtra, India
Address
Laj Bhavan, Vivekanand Nagar, Chemist Bhavan Road, Nr. Shri Photos, Plot No 51 - Jilha Peth
Jalgaon - 425001
Maharashtra
India
Contact Info
9420942944
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Jam-Jodhpur, Jam Jodhpur, Gujarat, India
Address
Panchvati Society, B/H Bus Stand
Jam Jodhpur - 360530
Gujarat
India
Contact Info
9426344425
Timings
Sunday, 16:30 to 18:00
Jam-Khambhalia, Jam-Khambhalia, Gujarat, India
Address
C/O Sidabhai Karmur, Shriji Society, Opp. Yamunaji Haveli.
Jam-Khambhalia - 361305
Gujarat
India
Contact Info
9428075838, 9825616600
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Jamnagar, Jam Nagar, Gujarat, India
Address
315, Indraprasth Complex, Near Pancheswar Tower Rd,Jamnagar
Jam Nagar - 361001
Gujarat
India
Contact Info
9824277723, 9327616561
Timings
Sunday, 17:00 to 18:30
Jetpur, Jetpur, Gujarat, India
Address
Satyam Park, Street-5, Dada Bhagwan Satsang Centre, Amarnagar Road
Jetpur - 360370
Gujarat
India
Contact Info
9428700570
Timings
Sunday, 16:00 to 18:15
Jivraj Park, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
4,Ram Jalaram Soc,Opp Hp Petrol Pump, Jivraj Park Cross Rd, Jivraj Park.
Ahmedabad - 380051
Gujarat
India
Contact Info
9428605523
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Junagadh, Junagadh, Gujarat, India
Address
Mahesuli Karmachari Bhavan, Rang-Mahal.
Junagadh - 362001
Gujarat
India
Contact Info
9924344489, 9913042365
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Kadi, Kadi, Gujarat, India
Address
Bhagyalaxmi Society, Opp. S.V.High School, Kadi
Kadi - 382715
Gujarat
India
Contact Info
9824302442
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Kalol, Kalol, Gujarat, India
Address
Senior Citizen Hall, Nr. Auda Garden, Opp. Joyfull School, Panchavati
Kalol - 382721
Gujarat
India
Contact Info
9727714944
Timings
Tuesday 20.30 - 22:00
Kandivali (E), Mumbai, Maharashtra, India
Address
1803/B, Fountain Heights, Lokhandwala Complex, Opp. Mahendra Gate No.4, Akurli Rd., Kandivali-E.
Mumbai - 400101
Maharashtra
India
Contact Info
9833700021, 9967050462
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Kandivali (W), Mumbai, Maharashtra, India
Address
Vallabh Hall, 1St Flr, Laxminarayan Temple, ,Off Mathurdas Road, Kandivali (W)
Mumbai - 400101
Maharashtra
India
Contact Info
9323603232, 9819352550, 9322850809
Timings
Sunday, 17:00 to 20:30
Kapadvanj, Kapadvanj, Gujarat, India
Address
H.M.Patel Vadi, Nr. Town Hall, B/H Bandhan Hotel.
Kapadvanj - 387620
Gujarat
India
Contact Info
9408255610
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Karelibaug, Vadodara, Gujarat, India
Address
Balvantrai Mehta Nisargopchar Arogya Bhavan, Nr. Dipika Garden, Harni Road, Karelibaug
Vadodara - 390022
Gujarat
India
Contact Info
9638596006
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Katargam, Surat, Gujarat, India
Address
V.N.Godhani School, Nr Godhani Circle Katargam
Surat - 395004
Gujarat
India
Contact Info
9979265640
Timings
Friday, 21:30 to 23:00
Killapardi, Killapardi, Gujarat, India
Address
Kamleshbhai R.Patel, Patel Street, Damni Zampa
Killapardi - 396125
Gujarat
India
Contact Info
9825109648
Timings
Saturday, 09:00 to 10:30
Kolkata, Kolkata, West Bengal, India
Address
11, Chakraberia Lane, Opp Tera Panthi Bhavan.
Kolkata - 700020
West Bengal
India
Contact Info
9830006376, 033-32933885
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Kosamba, Kosamba, Gujarat, India
Address
"Shivam" Shalimar Park, At & Post Kosamba (R.S.), Tal.Mangrol Dist. Surat 394120
Kosamba - 394120
Gujarat
India
Contact Info
9825523938
Timings
Sunday, 18:30 to 20:00
Krishna Nagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Udgam School, Opp. Gayatri Mandir Sardar Chowk, Krishna Nagar Saijpur, Bogha
Ahmedabad - 382346
Gujarat
India
Contact Info
9898620901
Timings
Saturday, 16:00 to 18:30
London, London, UK, UK
Contact Info
Prajay Shah
+44 (0)330 111 DADA (3232)
info@uk.dadabhagwan.org
Maninagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
157/7 Mataji Bhuvan, Nr. Old Railway Crossing, Maninagar
Ahmedabad - 380008
Gujarat
India
Contact Info
9879704840
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Manishanand Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
24, Manishanand Soc, Link Road, Bharuch
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9974386770, 9979631031
Timings
Monday, 18:30 to 21:00
Manjalpur, Vadodara, Gujarat, India
Address
Shreyas Vidyalaya, Opp. Dawat Restaurant, Manjalpur Naka, Vadodara
Vadodara - 390011
Gujarat
India
Contact Info
9574960990
Timings
Tuesday, 20:00 to 22:00
Mavdi, Rajkot, Gujarat, India
Address
Abc School, Udaynagar, 150 Ft Ring Rd, Mavdi Chokdi.
Rajkot - 360004
Gujarat
India
Contact Info
9825649626
Timings
Friday, 20:00 to 21:30
Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Uma Primary School, Nr.Kalapi Nagar Last Bus Stop
Ahmedabad - 380016
Gujarat
India
Contact Info
9469314865
Timings
Thursday, 20:30 to 22:00
Mehsana, Mahesana, Gujarat, India
Address
Nilkanth Plaza,2Nd Floor Near Arambh Flat., T.B. Road
Mahesana - 384001
Gujarat
India
Contact Info
9925605345
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Memnagar, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
E-7,Tarunnagar-1, Nr. Subhas Chok, Memnagar.
Ahmedabad
Gujarat
India
Contact Info
9979542399
Timings
Thursday, 20:30 to 22:30
Mira Road, Mumbai, Maharashtra, India
Address
Gr. Floor.,Rawal School, Rawal Nagar, Near New Post Office, Opp. Railway Stn, Mira Road - E.
Mumbai - 401107
Maharashtra
India
Contact Info
9867221393, 9004041393, 9594636898
Timings
Sunday, 16:30 to 19:30
Morbi, Morbi, Gujarat, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Hall , 16, Savsar Plot, Shanala Road
Morbi - 363641
Gujarat
India
Contact Info
9426932436, 9978902834
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Muktanand Soc., Bharuch, Gujarat, India
Address
57, Muktanand Soc, Nr. Women'S Polytechnic College, Tulshidham Road.
Bharuch - 392001
Gujarat
India
Contact Info
9427105443, 9427105442
Timings
Wednesday, 18:00 to 20:30
Mulund, Mumbai, Maharashtra, India
Address
204, Gnaneshwar Chs., Old Mulund,Porbanderwala Complex, Dada Saheb Gaikwad Rd., Mulund-W.
Mumbai - 400080
Maharashtra
India
Contact Info
9821996663
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Nadiad, Nadiad, Gujarat, India
Address
Vyayam Shala, Opp. Open Air Theater, Santram Road
Nadiad - 387001
Gujarat
India
Contact Info
9998981965, 0268-2556056
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Nagpur, Nagpur, Maharashtra, India
Address
Shri Nagpur Kutchhi Visa Oswal Samaj, 57/58 Anath Vidyarthi Gruh Layout, Lakadganj
Nagpur - 440008
Maharashtra
India
Contact Info
9970059233
Timings
Sunday 9:30 - 11:00
Nairobi, Nairobi, Kenya, Kenya
Contact Info
Piyush Mehta
+254 722 722 063
info@ke.dadabhagwan.org
Nalasopara, Mumbai, Maharashtra, India
Address
A-204/205, Yashodeep Soc, Opp. Vartak Tower, Nr Tulinj Bazaar, Tulinj, Nala Sopara-E.
Mumbai - 401209
Maharashtra
India
Contact Info
9324342106, 9920933874
Timings
Sunday, 16:30 to 19:30
Narmada, Rajpipla, Bharuch, Gujarat, India
Address
House No.2/30,Tekra Police Line,Rajpipla Dist.Narmada
Bharuch - 393145
Gujarat
India
Contact Info
9978568766
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Naroda, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ganesh Mandir, Senior Citizen Forum, New Police Chowki, Naroda
Ahmedabad - 382325
Gujarat
India
Contact Info
9904326750, 9879489120
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Navsari, Navsari, Gujarat, India
Address
Omkar Dham, Maneklal Road
Navsari - 396445
Gujarat
India
Contact Info
9427153785
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
New Sama Road, Vadodara, Gujarat, India
Address
Kailashpati Mahadev Temple, Nr. Abhilasha Char Rasta, New Sama Road.
Vadodara - 390008
Gujarat
India
Contact Info
9228704476
Timings
Tuesday, 20:00 to 22:00
Palanpur, Palanpur, Gujarat, India
Address
Gyan Mandir Prathmik Shala, Idgah Road, Gathaman Gate
Palanpur - 385001
Gujarat
India
Contact Info
9825280923, 9737949522
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Paldi, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ramji Temple, Bhattha Char Rasta, Nr. Banker Hospital, Paldi
Ahmedabad - 380007
Gujarat
India
Contact Info
9725016737
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Pali, Pali, Rajasthan, India
Address
317, Rajat Vihar Colony, Behind Mahalakshmi Petrol Pump.
Pali - 306401
Rajasthan
India
Contact Info
9461251542
Timings
Sunday, 12:00 to 14:00
Palitana, Palitana, Gujarat, India
Address
23, Sardar Nagar, Vadia Road
Palitana - 364270
Gujarat
India
Contact Info
9429638542, 9427246188
Timings
Sunday, 21:00 to 21:30
Parle Point, Surat, Gujarat, India
Address
Bhadra Ashram, B/H Govt.Quarters Opp.Indoor Stadium Rd, Athwalines,Surat
Surat - 395007
Gujarat
India
Contact Info
9825120718
Timings
Sunday, 16:30 to 18:30
Patan, Patan, Gujarat, India
Address
Badrinath Vadi, Verai Chakla.
Patan - 384265
Gujarat
India
Contact Info
9408539775
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Porbandar, Porbandar, Gujarat, India
Address
Bharatiya Vidyalaya , Khuda Area
Porbandar - 360575
Gujarat
India
Contact Info
9601163036, 9426377341
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Pune, Pune, Maharashtra, India
Address
Hotel Golden Emerald, Nr. Govardhan Chowk, Gultekdi, Market Yard Road.
Pune - 411037
Maharashtra
India
Contact Info
9422660497
Timings
Sunday, 15:30 to 17:30
Raipur, Raipur, Chhattisgarh, India
Address
Dada Bhagwan Satsang Center, Near Teli Bhawan, Opp. Aagase Iti, Ashwani Nagar, Raipur C.G.
Raipur - 492013
Chhattisgarh
India
Contact Info
9329644433
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30
Ranchhodnagar, Rajkot, Gujarat, India
Address
Bhartiya School, Satellite Chowk, Pedak Road
Rajkot - 360003
Gujarat
India
Contact Info
9979034690
Timings
Friday, 21:00 to 22:30
Rander, Surat, Gujarat, India
Address
Nagar Prathmik Shala ,218, Krishna Kunj Society, Bhumi Comp, Rander Road
Surat - 395005
Gujarat
India
Contact Info
9998970499
Timings
Saturday, 21:00 to 22:30
Ranip, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
K.R.Rawal School, Opp. Balolnagar Soc., Ranip
Ahmedabad - 382480
Gujarat
India
Contact Info
9724547836
Timings
Saturday, 20:30 to 22:00
Sarthana Jakatnaka, Surat, Gujarat, India
Address
Govind Park Society Vadi,Nr Vraj Chowk,Sarthana Jakatnaka, Surat-Kamrej Road
Surat - 395006
Gujarat
India
Contact Info
9898238730
Timings
Tuesday, 21:30 to 23:00
Satellite, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
7,Shyamsidhi Row House, B/h Dhananjay Tower, Shyamal -Anandnagar Road, Satellite,
Ahmedabad - 380015
Gujarat
India
Contact Info
9825243328,9879562513
Timings
Thursday, 20:00 to 22:00
Savarkundla, Savarkundla, Gujarat, India
Address
Kumar Shala Hall, Mahuva Road
Savarkundla - 364515
Gujarat
India
Contact Info
9427555476
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Singapore, Singapore, Singapore, Singapore
Contact Info
Nilesh Shah and Ketul Kamdar
+65 81129229, +65 9730 6455
info@sg.dadabhagwan.org
http://sg.dadabhagwan.org/singapore/
Singapore English, Singapore, Singapore, Singapore
Address
18 Jalan Yasin
Singapore - 417991
Singapore
Singapore
Contact Info
Ketul Kamdar
+6597306455
singapore.dadabhagwan@hotmail.com
https://sg.dadabhagwan.org/
Timings
Wednesday 8.30 to 10.00 pm
Singapore Gujarati, Singapore, Singapore, Singapore
Address
18 Jalan Yasin
Singapore - 417991
Singapore
Singapore
Contact Info
Vimal Doshi
+6591457800
singapore.dadabhagwan@hotmail.com
https://sg.dadabhagwan.org/
Timings
Wednesday 8.30 to 10.00 pm
Address
18 Jalan Yasin
Singapore - 417991
Singapore
Singapore
Contact Info
Nilesh Shah
+6581129229
singapore.dadabhagwan@hotmail.com
https://sg.dadabhagwan.org/
Timings
Saturday 11am to 12:30pm
Singapore Hindi, Singapore, Singapore, Singapore
Address
18 Jalan Yasin
Singapore - 417991
Singapore
Singapore
Contact Info
Ishwar
+6593294999
singapore.dadabhagwan@hotmail.com
https://sg.dadabhagwan.org/
Timings
Saturday 11am to 12:30pm
Sojitra, Anand, Gujarat, India
Address
Laxmi Narayan Temple, Samdi Chakla,
Anand - 387240
Gujarat
India
Contact Info
9904933759
Timings
Wednesday 9 - 10.3 pm
Spain, Spain, Spain, Spain
Contact Info
Juan Carlos and Kimochi Garcia
+34 630065700, +34 922133282
info@dadabhagwan.es
Subhanpura, Vadodara, Gujarat, India
Address
Baa Bapuji Garden, Nr. Samta Police Chowki, Subhanpura
Vadodara - 390023
Gujarat
India
Contact Info
9428301714
Timings
Monday, 19:30 to 21:30
Surendranagar, Surendranagar, Gujarat, India
Address
Shri Ram Bhojanalaya, Bus Station Road
Surendranagar - 363001
Gujarat
India
Contact Info
9879232877
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Sydney, Sydney, Australia, Australia
Contact Info
Dilip Bajaj
+61 421127947, +61 413624118
sydney@au.dadabhagwan.org
http://au.dadabhagwan.org/sydney/
Thane, Thane(W), Maharashtra, India
Address
Flat no. 201/202,2nd Floor, Asha Society,Opp Geeta Society, Charai, Thane, Mumbai
Thane(W)
Maharashtra
India
Contact Info
9323172757, 9967909229
Timings
Sunday 5:00-8:00pm
Thangadh, Thangadh, Gujarat, India
Address
Chandibhamar Satishbhai Chunilal, Mathni Seri, Derasar Road.
Thangadh - 363530
Gujarat
India
Contact Info
9879075076
Timings
Monday, 16:00 to 18:00
Trimandir - Adalaj, Adalaj, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
Adalaj - 382421
Gujarat
India
Contact Info
(079) 39830100,9327010101
Timings
2002,29th December
Trimandir - Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', 'Dada Darshan', '5', Mamta Park Soc., B/h. Nav Gujarat College, Usmanpura,
Ahmedabad - 380014
Gujarat
India
Contact Info
079-2754 0408 / 3979
Timings
1999,31st December
Trimandir - Amreli, Amreli, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Liliya Road Bypass Chokdi, Kharavadi
Amreli - 365601
Gujarat
India
Contact Info
9924344460
Timings
2015,8th February
Trimandir - Bhadran, Anand, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Dada Bhagwan Trimandir, Station Road, AT & P.O. - Bhadran, TA - Borsad,
Anand - 388530
Gujarat
India
Contact Info
9924343729
Timings
2001,30th December
Trimandir - Bhuj, Bhuj, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Behind Hill Garden, 25, Manibhadra nagar, Airport Road,
Bhuj - 370001
Gujarat
India
Contact Info
02832-290123, 9924345588
Timings
2009,27th December
Trimandir - Chalamali, Vadodara, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Village - Chalamali, Via - bodeli,
Vadodara - 391141
Gujarat
India
Contact Info
9825058546
Timings
1998,2nd January
Trimandir - Godhra, Godhra, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Bhamaiya Gam, Opposite FCI Godown, Dist. Panchmahal,
Godhra - 389001
Gujarat
India
Contact Info
9723707738, 02672262300
Timings
2012,1st January
Trimandir - Morbi, Morbi, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Village - Jepur, Morbi-Navlakhi Highway,
Morbi - 382340
Gujarat
India
Contact Info
9924341188
Timings
2013,24th February
Trimandir - Rajkot, Rajkot, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Rajkot Ahmedabad Highway, Targadiya Chokdi,
Rajkot - 360003
Gujarat
India
Contact Info
9924343478
Timings
2006,8th January
Trimandir - Surendranagar, Surendranagar, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Surendranagar-Rajkot Highway, Nr. Lok Vidhyalaya, Muli Road,
Surendranagar - 363002
Gujarat
India
Contact Info
9737048322
Timings
2014,16th March
Trimandir - Vasana, Vadodara, Gujarat, India

Trimandir

Address
'Trimandir', Village - Vasna,
Vadodara - 391140
Gujarat
India
Contact Info
9687221945
Timings
2004,8th February
Udhna, Surat, Gujarat, India
Address
4/22, Saflya Society, Opp. Silicon Shoppers Udhna Main Road,
Surat
Gujarat
India
Contact Info
9825753390
Timings
Sunday 4 - 6 pm
Umargam, Valsad, Gujarat, India
Address
Behind Ambaji Mandir, Plot Falyu, Umargam
Valsad
Gujarat
India
Contact Info
9898330677, 9574008088
Timings
Saturday 9-11pm
Upleta, Upleta, Gujarat, India
Address
Old Ahir Wadi, Opp. Santoshi Travels
Upleta - 360490
Gujarat
India
Contact Info
9328110815
Timings
Sunday, 17:00 to 18:30
USA, USA, North America, North America
Contact Info
+1-877-505-DADA (3232)
info@us.dadabhagwan.org
Usmanpura, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
Ranchhodji Temple, Usmanpura Gam
Ahmedabad - 380013
Gujarat
India
Contact Info
8980922977
Timings
Wednesday, 16:00 to 17:30
Vadoth, Sabarkantha, Gujarat, India
Address
Village - Vadoth, Vadali, SabarKantha
Sabarkantha
Gujarat
India
Contact Info
08128914121
Timings
Thursday 8 - 11 pm; Saturday 8 - 11 pm
Valsad, Valsad, Gujarat, India
Address
Swarg Ashram Mandir Hall, Tithal Road.
Valsad - 396001
Gujarat
India
Contact Info
9377570078, 9924343245
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Varachha, Surat, Gujarat, India
Address
Kasturbanagar Society Vadi, Nr. New Shakti Vijay Soc, Baroda Pristage, Varachha Rd
Surat - 395006
Gujarat
India
Contact Info
9374716989
Timings
Saturday, 21:30 to 23:00
Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh, India
Address
Utsav Vatika, Luxa Rd, Nr. Gurudwara, Gurubagh, Varanasi
Varanasi - 221010
Uttar Pradesh
India
Contact Info
9795228541
Timings
Sunday, 15:00 to 17:00
Vashi, Mumbai, Maharashtra, India
Address
26/35, Abhyudaya Bank Marg, G-51, Grain Merchants Bd., Sec-17, Vashi,Navi Mumbai.
Mumbai - 400703
Maharashtra
India
Contact Info
9820111357
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat, India
Address
9/B, New Uday Park Soc., Nr. Sanjivni Hospital, Vastrapur.
Ahmedabad - 380015
Gujarat
India
Contact Info
9376190605, 9825243328
Timings
Thursday, 20:00 to 21:30
Veraval, Veraval, Gujarat, India
Address
Bharatbhai Kariya, Nr. Rudreshwar Temple, Azad Chowk, Veraval.
Veraval - 362265
Gujarat
India
Contact Info
9898221033
Timings
Sunday, 17:00 to 19:00
Vileparle, Mumbai, Maharashtra, India
Address
103, Acharya Niwas, 1St Flr, Park Rd., Near Palkar Classes, Behind Shate College, Off Dikshit School Rd., Vile Parle-E.
Mumbai - 400057
Maharashtra
India
Contact Info
9820260431, 9820430888
Timings
Sunday, 17:00 to 20:00
Viramgam, Viramgam, Gujarat, India
Address
Anand Bal Mandir School, Opp.Ladhapara.
Viramgam - 382150
Gujarat
India
Contact Info
9824367845
Timings
Sunday, 16:00 to 18:00
Waghodiya, Vadodara, Gujarat, India
Address
'Vadil Visamo', Opp. Nalanda Water Tank, Waghodia Road, Vadodara
Vadodara - 390019
Gujarat
India
Contact Info
9427101603
Timings
Sunday, 09:30 to 11:30